Kundserv... Frågor o...

Vad får ni inte utmäta?

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Det kan exempelvis vara kläder, möbler eller specialutrustning för personer med funktionsnedsättning. Sådana tillgångar kallas för beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall.

För privatpersoner