Kundserv... Frågor o...

Varför ska jag redovisa mina utgifter och inkomster?

Det är viktigt att du lämnar uppgifter för att utmätningen av din inkomst ska bli rätt. Om du väljer att inte lämna uppgifter kan vi besluta om utmätning ändå. Då beräknar vi dina kostnader utifrån olika schablonbelopp. Det kan leda till att vi utmäter ett för högt belopp och att du får behålla för lite pengar.

Du kan lämna information om dina utgifter och inkomster på Mina sidor.