Våra tjänster för ingivare

Du som är ingivare eller kreditupplysningsföretag har flera tjänster du kan använda dig av. 

De tjänster du kan använda hos oss är

 • fordringsanmälan skuldsanering
 • beslut om betalningsföreläggande
 • skuldutdrag
 • verkställighet
 • utdrag i kreditupplysningssyfte
 • utdrag i upphandlingssyfte.

Syfte med digitala filtjänster

Syftet med digitala filtjänster är att förbättra informationskvaliteten och effektiviteten i hanteringen av ärenden, både hos dig som ingivare och hos oss.

Sänk dina handläggningskostnader

Med våra tjänster kan du hålla era register uppdaterade på ett kostnadseffektivt sätt och har korrekt information tillgänglig när du behöver den, helt utan pappershantering.

Genom att filer skickas in eller hämtas elektroniskt kan vi tillsammans sänka våra kostnader. Vi spar tid och pengar genom att bland annat undvika utskrifter, kuvertering, porto, skanning och inregistrering.

Snabbare registrering av fordringsuppgifter

I och med den elektroniska hanteringen kan vi snabbare registrera uppgifterna från ansökan eller fordringsanmälan. Det innebär att du snabbare får svar på frågor om fordringsanmälningarna.

Högre kvalitet och säkerhet

Genom att filen skickas elektroniskt minskar vi risken att informationen misstolkas, förändras eller tappas bort.

När kan du använda våra tjänster

För att använda våra digitala tjänster krävs att du som ingivare eller kreditupplysningsföretag har

 • tillstånd för verksamheten från Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen
 • ett certifikat för behörighet till Skatteverkets e-transport
 • tillstånd att använda våra digitala tjänster eller delar av dem
 • en intressentkod sedan tidigare, eller har ansökt om och fått en intressentkod
 • genomfört tester av överföringen tillsammans med oss och Skatteverket med framgång 
 • ett tillstånd från oss för respektive tjänst.

Kom igång

I vår guide "Hur du kommer igång med digitala tjänster" får du information om förutsättningarna för att använda våra digitala filtjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Guide till hur du kommer igång med digitala tjänster Pdf, 286 kB.

Du hittar mer information i dokumenten som hör till respektive tjänst.

Vanliga frågor

När läses filer in och när skapas kvittenser?

Ansökan kontrolleras formellt direkt när den kommer och en kvittensfil skapas.

På vardagskvällar läses filen in och en bekräftelsefil skapas.

Filer med återkallelser och nedsättningar kontrolleras direkt när den kommer. Den läses in för omedelbar uppdatering och en kvittensfil skapas.

Vad kan jag göra för att minska mängden papper i kommunikationen?

Vi erbjuder elektroniska varianter av de flesta transaktioner i beslut om betalningsföreläggande, verkställighet och utdrag.

Du kan välja meddelande på papper, enbart elektroniskt meddelande eller både och. Du kan läsa mer om hur du gör under våra tjänster.

Min fil med ansökan blir avvisad för att den avviker mot missivet.

Om missiv och fil avviker kommer transaktionsfilen att avvisas i sin helhet. Du måste då korrigera missivet eller filen och skicka in båda på nytt.

Eftersom transaktionsfilen blivit avvisad ska löpnumret i filen och missivet sättas till det senaste godkända löpnumret + 1.