Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Utdrag i upphandlingssyfte

Tjänsten vänder sig till dig som är uppdragsgivare och som har behov av kontroll i samband med en upphandling eller under avtalstiden.

Tjänsten ger dig information om ett företag har obetalda skatteskulder eller obetalda avgifter till Skatteverket som är restförda hos Kronofogden.

Begäran skickas in elektroniskt och tjänsten läser frågefilen omgående. Det kan i normal drift dröja upp till en timme innan svarsfilen finns tillgänglig.

Vi gör ingen bedömning av ett företags kreditvärdighet utan ger enbart aktuell information ur våra register.

Kom igång

I vår guide Kom igång med digitala filtjänster får du information om förutsättningarna för att använda våra digitala tjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Kom igång med digitala filtjänster

Dokument för tjänsten utdrag i upphandlingssyfte

Tjänstekontrakt Utdrag i upphandlingssyfte Pdf, 454 kB.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om tjänsten. Skicka ett mejl med dina frågor via vårt mejlformulär. Skriv "Ingivarfrågor" i rubrikraden.

Kontakt för ingivare