Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Att skicka skriftliga ansökningar

Du kan oftast skicka dina ansökningar digitalt till oss, men vissa ärenden ska du skicka via blankett.

Som ingivare skickar du normalt dina ansökningar digitalt till oss. Vi skickar utslag och rapporter elektroniskt till dig. I vissa fall krävs att du skickar skriftliga ansökningar i blankettform. Det kan handla om komplexa ärenden eller om att vissa typer av ärenden kräver skriftlig form.

Det är postnumret där den som ska betala (svaranden) bor som avgör till vilken adress du ska skicka din ansökan om verkställighet. I filen hittar du bifogade postnummerlistor med information om vart du ska skicka dina ärenden.