Intressentkod

Dina uppgifter om namn, adress, plus- och bankgironummer samt kontaktinformation är knutna till en intressentkod.

Intressentkod har tidigare kallats ombudskod eller ingivarkod.

Viktig i kontakten med oss

Du anger din intressentkod när du kommunicerar med oss. Exempelvis när du ansöker om nya ärenden, ställer frågor om dina ärenden, beställer statusrapporter eller vill ändra uppgifter i pågående mål. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att hålla dina uppgifter uppdaterade.

Med din intressentkod kan vi lätt ändra kontaktuppgifter och utbetalningsuppgifter i alla pågående ärenden, om du till exempel flyttar eller byter post- eller bankgironummer.

Vi samlar också flera ärenden till samlingsfakturor för att minska din administration.

För att få elektroniska fakturor från oss, Svefaktura, ska du också använda en intressentkod. Intressentkoden är det som knyter EDI-identiteten till dig i de bakomliggande systemen hos oss.

Svefaktura

Hur får du en intressentkod?

Du ansöker om en intressentkod i ansökan om använda våra digitala filtjänster. Om du vill utöka med ytterligare tjänster krävs ingen ny intressentkod.

Du kan ansöka om att få en intressentkod även om du inte använder våra filtjänster.

Lämna flera uppgifter

Du ska lämna följande uppgifter i din ansökan:

  • namn på företaget
  • organisationsnummer
  • adress
  • ort
  • giro som vi kan göra utbetalningar till. Kom ihåg att hålla uppgiften uppdaterad
  • telefonnummer, som svaranden och gäldenärer kan ringa till under kontorstid
  • namn på kontaktperson och
  • mejladress.

Ange gärna orsaken till varför du behöver intressentkoden, exempelvis för Svefaktura eller intressentkod.

Mejl eller post

Du kan mejla din ansökan eller fråga om intressentkod till oss via vårt mejlformulär. Välj Kategori Filtjänster och intressentkod samt underkategori Intressentkod.

Kontakt för ingivare

Du kan också skicka en skriftlig ansökan med post till:

Kronofogden
Utvecklingsavdelningen
Box 1050
172 21 Sundbyberg