Kontakt för ingivare

Har du frågor om exempelvis våra filtjänster eller vill lämna uppgifter i ett ärende, kan du använda mejlformuläret.

Du kan exempelvis ställa frågor eller lämna uppgifter om

  • våra filtjänster
  • intressentkod
  • ändringar i pågående mål om betalningsföreläggande, verkställighet eller skuldsanering
  • statusförfrågningar
  • kopior på beslut.

Välj den kategori och underkategori som passar din ärende bäst.

Är du privatperson eller har andra frågor om vår verksamhet? Då ska du använda vårt vanliga mejlformulär.

Mejla oss

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om både privatpersoner och juridiska personer som kommer i kontakt med oss. Uppgifter om identitet, adress och skulder är exempel på personuppgifter. Orsaker till att vi behandlar personuppgifter är till exempel att vi behöver uppgifterna för att handlägga ett ärende. Undvik att skicka känsliga personuppgifter via mejl.

Dina personuppgifter

Säker e-post

Vi kan hantera säker e-post från dem vi har avtal om säker e-post med, inga andra. Vi kan bara ingå avtal med myndigheter och företag. Om du som är ingivare önskar mer information om säker e-post kan du höra av dig till oss.999

3

XXXXXXXX-XXXX


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Dina kontaktuppgifter


Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.

Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.