Felanmälan för ingivare

Har du problem med filöverföringen och SHS (Skatteverkets spridnings- och hämtningssystem) kan du göra en felanmälan.

Så här gör du

Innan du felanmäler en fil du har skickat till oss, ska du säkerställa att filen har nått Skatteverkets eTransport/SHS. Det vet du om du har fått en kvittens, meddelandeidentitet från SHS. Kvittensen kan se lite olika ut beroende på om du lägger upp filen manuellt eller automatiskt i SHS.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida:

Att använda e-transport

Välj situation

Din felanmälan kan gälla antingen fil som du har skickat till eTransport/SHS eller fil som du har hämtat från eTransport/SHS. I formuläret kan du välja vilken av situationerna du vill felanmäla:

  • Felanmälan för fil till Kronofogden eller
  • Felanmälan för fil från Kronofogden.

Du kan bara felanmäla en fil åt gången. Är det fel på flera filer får du göra flera felanmälningar.

Observera

Gäller felet ditt certifikat ska du anmäla till Expisoft:

Expisoft

Felanmälan för fil till Kronofogden


Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.

Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.


XXXXXX-XXXX

Felanmälan för fil från Kronofogden


Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.

Kontrollera att du har skrivit en korrekt e-postadress, annars kan vi inte besvara din fråga.


XXXXXX-XXXX