Felanmälan för ingivare

Om du har problem med filöverföringen kan du göra en felanmälan.

Har du problem med den löpande filöverföringen och SHS (Skatteverkets spridnings- och hämtningssystem), kontakta Skatteverkets driftcenter.

För att vi ska kunna hjälpa dig ska du fylla i excelfilen och bifoga den tillsammans med din felanmälan.

Skriv "Felanmälan för fil Till/Från Kronofogden", beroende på vad din felanmälan gäller, i mejlets ämnesrad.