Utbetalning skuldsanering till dig som är ingivare

Har du krav på någon som har skuldsanering? Då får du betalt per skuld och en gång per år.

Viktigt att du anmäler kontonummer

För att du ska få pengar ska du ange det bank- eller plusgiro eller bankkontonummer vi ska betala till. Vi kan inte göra utbetalningar till ett bankgirokonto där det är tvingande att ange ett OCR-nummer.

Om du vill ändra kontonummer

Vill du ändra kontonummer ska du meddela oss skriftligen. Du kan använda vår blankett. Du hittar den här:

Ändra dina betalningsuppgifter

När får du betalt?

Den som har skuldsanering betalar varje månad, förutom två månader som är betalningsfria, enligt sin betalningsplan till vår betaltjänst.

Du får pengar en gång per år – av betalningsplanen framgår när du får det. Betalningen sker per skuld.

Den som har skulden, gäldenären, betalar en avgift på 500 kronor för betaltjänsten. Den avgiften drar vi av innan du får pengar från oss.

I samband med utbetalningen får du infomation om personnummer, belopp, ränta och skuld-id.

Utbetalning skuldsanering

Information från oss

Om den skuldsatta inte betalar hela beloppet enligt sin betalningsplan skickar vi en påminnelse till hen 14 dagar efter förfallodatum. Du får löpande information från oss om den skuldsatta inte betalar enligt plan.

Exempel på hur den årliga utbetalningen ser ut

Vid utbetalning till bankgiro, plusgiro eller utbetalningskort får du information om vad utbetalningen gäller (Max 255 tecken)

KFMSKU ÅÅMM-ÅÅMM PNR: ÅÅÅÅMMDD-XXXX Skuld ID:XXXXXXX Er utbetalning inkl. ränta:XXXXXXX kr Er ränta:XX kr Utdelning:XX% av förväntad utbetalning Totalt utbetalt:XXXXXXXX kr

  • ”KFMSKU” visar vad betalningen gäller.
  • ÅÅMM-ÅÅMM är perioden utbetalningen gäller. Du kan koppla utbetalningen till den som är skuldsatt och rätt betalningsplan.
  • PNR: ÅÅÅÅMMDD-XXXX är den skuldsattas personnummer.
  • Skuld ID: XXXXXXX enligt betalningsplanen.
  • Er utbetalning inklusive ränta: XXXXXXX kr är det belopp som betalas ut.
  • Er ränta: XX kr är periodens ränta som lagts till din utbetalning.
  • Utdelning: XX % är utbetalningen exklusive ränta i förhållande till förväntad utbetalning till dig.
  • Totalt utbetalt: XXXXXXXX kr är periodens totala utbetalning till samtliga borgenärer inklusive ränta.

Exempel: KFMSKU 1810-1904 PNR:19800101-1234 Skuld ID:12345 Er utbetalning inkl. ränta:2004 kr Er ränta:4 kr Utdelning:50% av förväntad utbetalning Totalt utbetalt:5010 kr

När vi gör en direktinsättning till ett bankkonto är antalet tecken begränsat (max 11 tecken). Om vi använder för många tecken kommer meddelandet till betalningsmottagaren endast att bestå av personnumret: ÅÅMMDDXXXX.