Meddelande om utebliven betalning

Du får brevet "Meddelande om utebliven betalning" om den som har skuld­sanering har inte betalat som hen ska.

Du kan ansöka om att vi ska avsluta (upphäva) en skuldsanering eller att skuldsaneringen omprövas. För att en omprövning ska vara aktuellt ska den som har skuldsaneringen ha missat minst tre betalningar.

Borgenär kan ansöka om omprövning av skuldsanering