Förslag om skuldsanering

Du får brevet "Förslag om skuld­sanering" så att du kan svara (yttra dig) innan vi fattar ett beslut om skuldsanering för någon som är skyldig dig pengar.

Brevet "Förslag om skuldsanering" skickar vi till alla borgenärer. Du ska skriva under och skicka tillbaka mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som du fått tillsammans med förslaget. Att du gör det innebär inte att du godkänner förslaget, bara att du har tagit emot brevet.

Få betalt av någon som har skuldsanering