Information (underrättelse) om inledd skuldsanering

Det är viktigt att du anmäler dina krav på en person som fått ett beslut om att inleda en skuldsanering.

Du som har krav (fordringar) på en person som har fått ett beslut om att inleda en skuldsanering får antingen brevet "Underrättelse om inledd skuldsanering" eller "Underrättelse om inledd skuldsanering för företagare".

Det är viktigt att du anmäler dina krav. Det ska du göra inom den tid som står i brevet.

Få betalt av någon som har skuldsanering