Borgenär kan ansöka om omprövning av skuldsanering

Både du och den som har skuldsanering kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad, till exempel om den skuldsattas ekonomi blir bättre eller sämre. Det kallar vi för att ompröva skuldsaneringen.

Om ekonomin blir bättre

Om den som har skuldsanering får det väldigt mycket bättre kan du vilja ha mer. Då kan du ansöka om att skuldsaneringen omprövas. Eller så vill den som har skuldsanering själv betala mer och ansöker om omprövning.

För att vi ska ompröva beslutet ska personen normalt sett ha fått en betydligt bättre ekonomi. Det betyder att hens ekonomi har förbättrats med flera tusen kronor per månad.

Om ekonomin blir sämre

Om den som har skuldsanering får det sämre ekonomiskt kanske hen inte kan betala enligt planen. Då kan hen själv ansöka om att få skuldsaneringen ändrad av oss, och då få betala mindre.

Den som har skuldsanering för företagare kan normalt sett inte betala mindre än en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal.

Upphäva – om betalningarna inte sköts

Du kan också ansöka om att vi ska avsluta (upphäva) en skuldsanering, till exempel om den som har skuldsanering inte betalar som hen ska. För att omprövning ska vara aktuell så krävs minst tre missade betalningar.

Om en skuldsanering avslutas (upphävs) så har personen kvar samma skulder som före skuldsaneringen, minus det som är betalt, men plus ränta för den period som skuldsaneringen varat.

Vill du att vi ska driva in dina skulder ska du ansöka om verkställighet.

Driva in en skuld

Ansök med blankett eller skrivelse

Du ansöker med på en blankett eller egen utformad skrivelse. När du ansöker är det viktigt att det framgår

  1. hur du vill att beslutet ska ändras
  2. varför det ska ändras.

Omprövning av skuldsanering – ansökan från dig som är borgenär

Kom ihåg

Skicka inte känsliga uppgifter via mejl om du inte har en säker anslutning till oss.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider