Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Skuld till Skatteverket

Om du får ett brev om att du har en skuld till Skatteverket – ta kontakt med Skatteupplysningen för att få besked om vad det är för skatt eller avgift.

Skatteverket för över din skuld till oss, eftersom du hade ett underskott hos dem på avstämningsdagen. Avstämningsdagen är i regel första lördagen varje månad.

Vad kan du göra nu?

Du kan betala in skulden till oss och få ett plussaldo på skattekontot.

Så betalar du/företaget

Du kan även kontakta Skatteverket och begära manuell överföring av det du har tillgodo. Du betalar själv in mellanskillnaden (grundavgift, eventuell ränta och kapital) till oss. Ring Skatteverket

0771-567 567

Mer information på Skatteverkets webbplats:

Ring Skatteupplysningen