Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Undersökning av dina tillgångar

Du får brevet "Underrättelse om utsatt utmätningsförrättning" för att vi vill undersöka om du har saker (tillgångar) som vi kan utmäta och sälja.

Pengarna använder vi för att betala din skuld. Vi kommer hem till dig vid undersökningen (förrättningen).

Vi utreder din/företagets ekonomi