För dig som fått ett beslut om att betala eller göra något