Skuldsanering – så funkar det

Skuldsanering är till för dig som är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Här får du steg för steg veta hur det fungerar.

Du får en översiktlig bild av vad som händer när du gör olika val. Du kan när som helst gå tillbaka och göra nya val. I slutet finns länkar till mer innehåll. Där får du veta hur du kan agera, till exempel hur du ansöker om skuldsanering på Mina sidor.

Gör vårt test

Vi rekommenderar att du gör vårt test. Det ger dig en preliminär uppskattning av om du kan få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Ta gärna kontakt med en budget- och skuldrådgivare

Budget- och skuldrådgivaren i din kommun kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi. Du får stöd att hantera och prioritera dina skulder, och ansöka om skuldsanering.

Fyll i och skicka din ansökan

Se till att du får med alla skulder i din ansökan. I din deklaration kan du hitta en del av dina skulder. Gå igenom eventuella kravbrev och ta även med utländska skulder, skatteskulder, studieskulder och skulder till släkt, vänner och bekanta. Ansök via vår e-tjänst eller blankett.

Vi bedömer om du uppfyller kraven

Vi utreder din ekonomi och bedömer om du uppfyller kraven för att få skuldsanering, utifrån din ansökan. Två av kraven utreder vi mer än de andra. Det gäller dels dina skulder och din möjlighet att betala dem, dels om en skuldsanering är rimlig.

Om du inte uppfyller kraven

Vi avslår din ansökan

Det kan ske både före och efter att vi har beslutat att inleda en skuldsanering. Du får en förklaring till varför du får ett nej.

Du kan överklaga beslutet till domstolen inom tre veckor från det att vi fattade beslutet. Sedan vinner det laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

Om du uppfyller kraven

Du får ett inledande beslut

Du får ett beslut om att vi inleder din skuldsanering. Beslutet kan ändras fram till att du får ett slutligt beslut. Du börjar betala redan nu. Nu ska de du är skyldig pengar (dina borgenärer) anmäla sina krav till oss.

Du får en betalnings­anmärkning

Det är kreditupplysningsföretagen som ger en betalningsanmärkning när din skuldsanering inleds. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet.

Vi fortsätter att utreda din ekonomi

Vi vill vara säkra på att du uppfyller kraven för skuldsanering. Därför gör vi en mer omfattande utredning. Den resulterar i ett beslut som visar att du uppfyller kraven eller inte. 

Du uppfyller kraven_

Du får ett förslag

I förslaget beskriver vi dina inkomster, utgifter, vilka skulder du har och hur mycket du eventuellt ska betala. Dina borgenärer får också förslaget och kan svara på det.

Du får ett slutligt beslut

Du och borgenärerna får ett slutligt beslut. Där står det hur din skuldsanering ska gå till. Vi kan besluta att du får skuldsanering även om någon av borgenärerna säger nej.

Borgenärerna kan överklaga beslutet till domstolen inom tre veckor från det att vi fattade beslutet. Sedan vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

Skuldsaneringen pågår i fem år

Varje månad, förutom i juni och december, betalar du till oss enligt din betalplan. Lever du på existensminimum kan du få ett beslut om att inte betala något alls.

Om din ekonomi förändras

Både du och dina borgenärer kan ansöka om att vi ändrar din skuldsanering, om din ekonomi blir sämre eller bättre. Då prövar vi om du ska betala mindre, mer eller lika mycket. Om det är borgenärerna som ansöker om en ändring, kan vi även förlänga eller avbryta (upphäva) din skuldsanering.

Din skuldsanering är klar

Du har inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering. Du får inget brev med information om att skuldsaneringen är klar.

Får du nya krav på en skuld som har ingått i din skuldsanering, ska du meddela oss att det nya kravet är fel (invända). Det gör du genom att logga in på Mina sidor, skicka in mottagningsbeviset, mejla eller skriva ett brev.

Att invända kan kosta extra. Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Du uppfyller inte kraven_

Vi avslår din ansökan

Det kan ske både före och efter att vi har beslutat att inleda en skuldsanering. Du får en förklaring till varför du får ett nej.

Du kan överklaga beslutet till domstolen inom tre veckor från det att vi fattade beslutet. Sedan vinner det laga kraft. Det betyder att det inte längre kan överklagas.

Det här kan hända nu

Pengarna du har betalat i din skuldsanering går till

  1. borgenärer som kom in med krav till oss innan din skuldsanering inleddes
  2. borgenärer som kom in med nya krav efter att din skuldsanering inleddes
  3. dig – om det inte finns några borgenärer som har krav på dig.