Du har krav mot någon – så funkar det

Här får du steg för steg veta hur det fungerar när du anser att någon ska betala, vräkas eller göra något (vanlig handräckning), till exempel lämna tillbaka en kamera som du har lånat ut.

Du får en översiktlig bild av vad som händer när du och den du har ett krav mot gör olika val. Du kan när som helst gå tillbaka och göra nya val. I slutet finns länkar till mer innehåll. Där får du veta hur du kan agera, till exempel hur du ansöker om att vi ska fastställa ett krav på Mina sidor.

Om du har ett krav som gäller särskild handräckning hittar du mer information på webbplatsen.

Du har ett krav mot någon

Kravet handlar om pengar, vräkning eller att någon ska göra något, exempelvis lämna tillbaka en kamera eller sluta använda en väg (vanlig handräckning).

Kravet handlar om pengar

Du kan ansöka om vår hjälp om du anser att någon är skyldig dig pengar.

Ansök om att fastställa kravet

Du kan ansöka om betalningsföreläggande för att få ditt krav fastställt. Du ansöker via vår e-tjänst eller med blankett och betalar en avgift. Fyll i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera.

Mottagaren ska svara, ta ställning och agera

Personen ska svara oss att hen har tagit emot kravet. Det kallas för att personen är delgiven. Det betyder inte att personen godkänner kravet. Sedan ska hen ta ställning till kravet och agera, genom att till exempel betala till dig.

Personen betalar

Personen betalar hela kravet

Personen betalar hela kravet (inklusive räntor och avgifter), innan vi fastställer kravet i ett beslut (utslag).

Meddela oss att du fått betalt

Du ska dra tillbaka (återkalla) din ansökan när du får helt betalt.

Personen betalar en del av kravet

Du ska meddela oss hur mycket personen har betalat och hur stort kravet är nu.

Vi beslutar att personen ska betala

Vi fastställer kravet och skickar ett beslut (utslag) till dig. Där står det att personen är skyldig att betala det som är kvar av kravet.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till domstolen. Den du har ett krav mot kan också överklaga vårt beslut.

Du begär inte vår hjälp med att få betalt

Du kan ansöka om att vi driver in skulden senare.

Du begär vår hjälp med att få betalt

Om personen betalar efter att du fått beslutet, ska du dra tillbaka (återkalla) din ansökan om verkställighet. Annars driver vi in skulden.

Vi driver in skulden

Vi utreder personens ekonomi. Därefter tar (utmäter) vi en del av personens lön eller egendom, om det finns något att utmäta. Vi säger att vi verkställer beslutet. Om skulden inte blir betald får du en rapport som visar att personen inte kan betala skulden.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas om du får betalt eller drar tillbaka din ansökan. Så länge skulden är kvar får du varje år ett brev från oss.

Personen betalar inte

Vi beslutar att personen ska betala

Vi fastställer kravet och skickar ett beslut (utslag) till dig. Där står det att personen är skyldig att betala.

Är du missnöjd med ett beslut (utslag) kan du överklaga till domstolen. Den du har ett krav mot kan också också överklaga vårt beslut.

Du begär inte vår hjälp att få betalt_

Du kan ansöka om att vi driver in skulden senare.

Du begär vår hjälp att få betalt_

Om personen betalar efter du fått beslutet (utslaget), ska du dra tillbaka (återkalla) din ansökan om verkställighet. Annars driver vi in skulden.

Vi driver in skulden

Vi utreder personens ekonomi. Därefter tar (utmäter) vi en del av personens lön eller annan egendom, om det finns något att utmäta. Vi säger att vi verkställer beslutet. Om skulden inte blir betald får du en rapport som visar att personen inte kan betala skulden.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas om du får betalt eller drar tillbaka din ansökan. Så länge skulden är kvar får du varje år ett brev från oss.

Kravet handlar om vräkning (avhysning)

Du kan ansöka om vår hjälp med att vräka en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare, till exempel för att hen inte har betalat hyran eller avgiften, stört grannarna eller hyrt ut olovligt i andra hand.

Ansök om att fastställa kravet

Du kan ansöka om handräckning för att få ditt krav fastställt. Du ansöker via vår e-tjänst eller med blankett och betalar en avgift. Fyll i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera.

Mottagaren ska svara, ta ställning och agera

Personen ska svara oss att hen har tagit emot kravet. Det kallas för att personen är delgiven. Det betyder inte att personen godkänner kravet. Sedan ska hen ta ställning till kravet och agera, genom att till exempel flytta.

Personen agerar

Personen gör det som står i kravet, till exempel flyttar och betalar hyresskulden, innan vi fastställer kravet i ett beslut (utslag).

Meddela oss att personen agerat

Du ska dra tillbaka (återkalla) din ansökan när personen gör det som står i kravet.

Personen agerar inte

Personen gör inte det som står i kravet, till exempel flyttar och betalar hyresskulden. Alternativt att personen gör en del av det som står i kravet.

Beslut att personen är skyldig att agera

Vi fastställer kravet och skickar ett beslut (utslag) till dig. Där står det att personen är skyldig att göra det som står i kravet, till exempel flytta och betala.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till domstolen. Den du har ett krav mot kan också överklaga vårt beslut.

Du begär att vi genomför vräkningen_

Om personen flyttar och betalar efter att du fått beslutet, ska du dra tillbaka (återkalla) din ansökan om verkställighet. Annars genomför vi vräkningen.

Vi genomför vräkningen

Vi genomför vräkningen. Om det finns en fastställd hyresskuld, utreder vi personens ekonomi. Därefter tar (utmäter) vi en del av personens lön eller annan egendom, om det finns något att utmäta. Vi säger att vi verkställer beslutet. Om skulden inte blir betald får du en rapport som visar att personen inte kan betala skulden.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas när vi vräkt personen och alla kostnader är betalda, eller om du drar tillbaka (återkallar) din ansökan. Så länge hyresskulden är kvar får du varje år ett brev från oss.

Kravet handlar om att göra något (vanlig handräckning)

Du kan ansöka om vår hjälp med att få tillbaka eller ta bort egendom. Det kan exempelvis handla om att få tillbaka en kamera du har lånat ut.

Ansök om att fastställa kravet

Du kan ansöka om handräckning för att få ditt krav fastställt. Du ansöker via vår e-tjänst eller med blankett och betalar en avgift. Fyll i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera.

Mottagaren ska svara, ta ställning och agera

Personen ska svara oss att hen har tagit emot kravet. Det kallas för att personen är delgiven. Det betyder inte att personen godkänner kravet. Sedan ska hen ta ställning till kravet och agera, genom att till exempel lämna tillbaka kameran.

Personen agerar_

Personen lämnar tillbaka kameran, innan vi fastställer kravet i ett beslut (utslag).

Meddela oss att personen agerat

Du ska dra tillbaka (återkalla) din ansökan när personen gör det som står i kravet.

Personen agerar inte_

Personen lämnar inte tillbaka kameran.

Beslut att personen är skyldig att agera

Vi fastställer kravet och skickar ett beslut (utslag) till dig. Där står det att personen är skyldig att göra det som står i kravet, till exempel lämna tillbaka kameran.

Är du missnöjd med ett beslut (utslag) kan du överklaga till domstolen. Den du har ett krav mot kan också också överklaga vårt beslut.

Du begär inte vår hjälp med att genomföra beslutet

Du kan ansöka om att vi hjälper dig med att få tillbaka din kamera senare.

Du begär vår hjälp med att genomföra beslutet

Om personen lämnade tillbaka din kamera efter att du fått beslutet, ska du dra tillbaka (återkalla) din ansökan om verkställighet. Annars genomför vi beslutet.

Vi genomför beslutet

Vi hjälper dig att få tillbaka din kamera. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas när du får tillbaka din kamera eller drar tillbaka (återkallar) din ansökan. Så länge kravet är kvar får du varje år ett brev från oss.

Personen invänder (bestrider)

Vi meddelar dig att personen invänder mot kravet. Att personen invänder innebär att vi inte kan fastställa kravet i ett beslut (utslag).

Domstolen kan pröva ditt krav

Ta ställning till om domstolen ska pröva om ditt krav är rätt eller fel.

Obs! Du betalar en avgift till domstolen. Du kan även bli skyldig att betala rättegångskostnader om du förlorar målet.

Du begär att domstolen prövar kravet

Vi lämnar över ditt krav till domstolen och avslutar ditt mål. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att ditt krav är rätt

Domstolen avslutar ditt mål. Vill du ha vår hjälp med att driva in skulden behöver du ansöka om verkställighet.

Du begär att vi driver in skulden

Vi utreder personens ekonomi. Därefter tar (utmäter) vi en del av personens lön eller annan egendom, om det finns något att utmäta. Vi säger att vi verkställer beslutet. Om skulden inte blir betald får du en rapport som visar att personen inte kan betala skulden.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas om du får betalt eller drar tillbaka (återkallar) din ansökan. Så länge skulden är kvar får du varje år ett brev från oss.

Du begär inte att vi driver in skulden

Ditt mål är avslutat både hos oss och hos domstolen. Du kan ansöka om att vi driver in skulden senare.

Domstolen beslutar att ditt krav är fel

Du begär inte att domstolen prövar kravet

Personen invänder (bestrider)_

Vi meddelar dig att personen invänder mot kravet. Att personen invänder innebär att vi inte kan fastställa kravet i ett beslut (utslag).

Domstolen kan pröva ditt krav

Ta ställning till om domstolen ska pröva om ditt krav är rätt eller fel.

Obs! Du betalar en avgift till domstolen. Du kan även bli skyldig att betala rättegångskostnader om du förlorar målet.

Du begär att domstolen prövar kravet_

Vi lämnar över ditt krav till domstolen och avslutar ditt mål. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att kravet är rätt_

Domstolen avslutar ditt mål. Vill du ha vår hjälp med att genomföra vräkningen behöver du ansöka om verkställighet.

Du begär att vi genomför vräkningen___

Vi genomför vräkningen. Om det finns en hyresskuld, utreder vi personens ekonomi. Därefter tar (utmäter) vi en del av personens lön eller annan egendom, om det finns något att utmäta. Vi säger att vi verkställer beslutet. Om skulden inte blir betald får du en rapport som visar att personen inte kan betala skulden.

Vi avslutar ditt mål

Vi avslutar ditt mål när personen är vräkt eller om du drar tillbaka (återkallar) din ansökan. Så länge hyresskulden är kvar får du varje år ett brev från oss. 

Du begär inte att vi genomför vräkningen___

Ditt mål är avslutat både hos oss och hos domstolen. Inom en viss tid kan du ansöka om att vi genomför vräkningen. Om det finns en hyresskuld, kan du ansöka om att vi driver in den – nu eller senare.

Domstolen beslutar att kravet är fel____

Du begär inte att domstolen prövar kravet_

Personen invänder (bestrider)__

Vi meddelar dig att personen invänder mot kravet. Att personen invänder innebär att vi inte kan fastställa kravet i ett beslut (utslag).

Domstolen kan pröva ditt krav

Ta ställning till om domstolen ska pröva om ditt krav är rätt eller fel.

Obs! Du betalar en avgift till domstolen. Du kan även bli skyldig att betala rättegångskostnader om du förlorar målet.

Du begär att domstolen prövar kravet____

Vi lämnar över ditt krav till domstolen och avslutar ditt mål. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att kravet är rätt__

Domstolen avslutar ditt mål. Vill du ha vår hjälp med att vi ska genomföra beslutet behöver du ansöka om verkställighet.

Du begär att vi genomför beslutet__

Vi hjälper dig att få tillbaka din kamera. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas när du fått tillbaka din kamera eller drar tillbaka (återkallar) din ansökan. Så länge kravet är kvar får du varje år ett brev från oss.

Du begär inte att vi genomför beslutet__

Ditt mål är avslutat både hos oss och hos domstolen. Du kan ansöka om att vi hjälper dig att få tillbaka din kamera senare.

Domstolen beslutar att kravet är fel__

Du begär inte att domstolen prövar kravet____