Du har fått ett krav – så funkar det

Här får du steg för steg veta hur det fungerar när någon anser att du ska betala, vräkas eller göra något (vanlig handräckning), till exempel lämna tillbaka en kamera du lånat.

Du får en översiktlig bild av vad som händer när du och den som har ett krav mot dig gör olika val. Du kan när som helst gå tillbaka och göra nya val. I slutet finns länkar till mer innehåll. Där får du veta hur du kan agera, till exempel hur du svarar på ett krav på Mina sidor.

Om du får ett krav som gäller särskild handräckning hittar du mer information på webbplatsen.

Du får ett brev

Har du fått ett brev med ett krav (föreläggande)? Då har någon, till exempel ett företag (sökanden), ansökt om att du ska betala, vräkas eller göra något. Det kan till exempel handla om att lämna tillbaka en kamera eller sluta använda en väg. Sökanden vill att vi fastställer kravet.

Svara på brevet

Svara att du har tagit emot brevet med kravet genom att logga in på Mina sidor, skicka in mottagningsbeviset eller ringa till oss. Det betyder inte att du godkänner kravet.

Om du inte svarar kan vi söka upp dig hemma eller på jobbet för att säkerställa att du har fått brevet.

Kravet handlar om pengar

Ikon - stiliserad form av en person med ett X och ett V under

Ta ställning till om kravet är rätt eller fel

Om du inte betalar, kan vi besluta att du är skyldig att betala. I brevet står det hur lång tid du har på dig att agera. Om du anser att kravet är fel kan du invända (bestrida).

Kravet är rätt – du betalar

Ta först reda på om du ska betala ränta och avgifter, och till vilket konto. Betala till sökanden och meddela oss skriftligen i tid. Då ska sökanden dra tillbaka sin ansökan och meddela oss.

Kravet är rätt – du betalar för sent

Meddela oss skriftligen att du har betalat till sökanden. Även sökanden ska meddela oss att hen har fått betalt. Eftersom du har betalat för sent, hinner vi förmodligen fastställa kravet.

Du får ett beslut – du är skyldig att betala

Vi beslutar att du är skyldig att betala och skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet. 

Ett företag kan få en betalningsanmärkning redan när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Du kan kontakta sökanden

Be sökanden bekräfta att hen har tagit emot din betalning. Sökanden ska dra tillbaka sin ansökan om att vi ska genomföra (verkställa) beslutet. Gör sökanden inte det är vi skyldiga att fortsätta utreda och driva in skulden.

Ta ställning till om du vill att domstolen ska pröva vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag) om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi driver in skulden. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition. Den tid du har på dig står i brevet du har fått.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut___

Beslutet innebär att du är skyldig att betala. Du kan betala direkt till sökanden eller så begär sökanden vår hjälp med att driva in skulden. Då kan vi utmäta en del av din lön eller annan egendom (verkställa beslutet).

Du begär att domstolen prövar vårt beslut

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Domstolen anser att beslutet är rätt____

Beslutet innebär att du är skyldig att betala och att sökanden kan begära att vi driver in skulden. Då utreder vi din ekonomi. Om du inte betalar, kan vi ta (utmäta) en del av din lön eller annan egendom (verkställa beslutet).

Sökanden begär att vi ska driva in skulden___

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Domstolen anser att beslutet är fel____

Sökanden begär inte att vi ska driva in skulden_

Observera att sökanden kan begära att vi driver in skulden senare.

Kravet är rätt – du kan inte betala

Du kan kontakta sökanden

Fråga om du kan få längre tid på dig att betala eller om ni kan komma överens om en avbetalningsplan. Även om ni kommer överens, är det inte säkert att sökanden drar tillbaka sin ansökan. Då är kravet kvar hos oss.

Du får ett beslut – du är skyldig att betala

Vi beslutar att du är skyldig att betala och skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan till exempel göra det svårt för dig att få lån eller hyra en lägenhet.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Ta ställning till om domstolen ska pröva vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag), om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi driver in skulden. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition.

Du begär att domstolen prövar vårt beslut_

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut_

Beslutet innebär att du är skyldig att betala. Du kan betala direkt till sökanden eller så begär sökanden vår hjälp med att driva in skulden. Då kan vi ta (utmäta) en del av din lön eller annan egendom (verkställa beslutet).

Domstolen anser att beslutet är fel_

Domstolen anser att beslutet är rätt_

Beslutet innebär att du är skyldig att betala och att sökanden kan begära att vi driver in skulden. Då utreder vi din ekonomi. Om du inte betalar, kan vi ta (utmäta) en del av din lön eller annan egendom (verkställa beslutet).

Sökanden begär att vi ska driva in skulden__

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Sökanden begär inte att vi ska driva in skulden___

Observera att sökanden kan begära att vi driver in skulden senare.

Din skuld kan drivas in

Om sökanden begär att vi ska driva in skulden utreder vi din ekonomi. Vi kan ta (utmäta) lön eller annan egendom du äger. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Kravet handlar om vräkning (avhysning)

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen vill att du flyttar, till exempel för att du inte har betalat hyran eller avgiften. Orsaken till kravet kan också vara att du har stört grannarna eller hyrt ut olovligt i andra hand.

Ta ställning till om kravet är rätt eller fel

Om du inte agerar genom att till exempel flytta, kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet. I brevet står det hur lång tid du har på dig att agera. Om du anser att kravet är fel kan du invända (bestrida).

Kravet är rätt – du agerar

Du betalar

Betala till sökanden i tid, om kravet gäller en hyresskuld. Då kan du i vissa fall få behålla din bostad. Om du betalar hela skulden ska sökanden dra tillbaka sin ansökan och meddela oss.

Du flyttar

Det bästa är att du flyttar självmant i tid, om du till exempel inte kan betala en hyresskuld. Lämna tillbaka nyckeln till hyresvärden. Då undviker du kostnader vi tar ut för vräkningen. Meddela oss skriftligen. Sökanden ska dra tillbaka sin ansökan och meddela oss.

Kravet är rätt – du agerar för sent

Om du har betalat hyran – eller flyttat – men inte i tid, ska du meddela oss skriftligen. Även sökanden ska meddela oss. Lämna tillbaka nyckeln till hyresvärden om du flyttat. Eftersom du har agerat för sent, hinner vi förmodligen fastställa kravet.

Du får ett beslut – du är skyldig att flytta

Vi beslutar att du ska vräkas och skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet. 

Ett företag kan få en betalningsanmärkning redan när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Du kan kontakta sökanden

Du kan kontakta hyresvärden och fråga om hen kan skjuta upp vräkningen (uppskov), om du inte redan har flyttat. Sökanden ska dra tillbaka sin ansökan. Gör sökanden inte det är vi skyldiga att fortsätta utreda och vräka dig.

Ta ställning till om du vill att domstolen ska pröva vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag), om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi vräker dig. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut

Du kan bli vräkt

Beslutet innebär att sökanden kan begära att vi vräker dig.

Du begär att domstolen prövar vårt beslut___

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Domstolen anser att beslutet är rätt__

Du kan bli vräkt

Beslutet innebär att sökanden kan begära att vi vräker dig.

Domstolen anser att beslutet är fel__

Sökanden begär inte att vi vräker dig__

Sökanden begär att vi vräker dig__

Du får ett brev om vilken dag och tid du kommer att bli vräkt. Du kan kontakta hyresvärden och fråga om vräkningen kan skjutas upp. Du kan också ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen.

Det bästa är att du flyttar självmant. Kom ihåg att du ska lämna tillbaka nyckeln till hyresvärden. Då undviker du vissa kostnader.

Kravet är rätt – du kan inte agera

Du kan kontakta sökanden

Fråga om sökanden kan skjuta upp vräkningen (uppskov). Hen kan antingen dra tillbaka ansökan och låta dig bo kvar eller begära att vi vräker dig.

Du får ett beslut – du är skyldig att flytta

Vi beslutar att du ska vräkas och skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet. 

Ett företag kan få en betalningsanmärkning redan när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Ta ställning till om du vill att domstolen prövar vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag), om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi vräker dig. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut____

Du kan bli vräkt

Beslutet innebär att sökanden kan begära att vi vräker dig.

Du begär att domstolen prövar vårt beslut____

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Domstolen anser att beslutet är rätt___

Du kan bli vräkt

Beslutet innebär att sökanden kan begära att vi vräker dig.

Domstolen anser att beslutet är fel_____

Sökanden begär inte att vi vräker dig___

Sökanden begär att vi vräker dig___

Du får ett brev om vilken dag och tid du kommer att bli vräkt. Du kan kontakta hyresvärden och fråga om vräkningen kan skjutas upp. Du kan också ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen.

Det bästa är att du flyttar självmant. Kom ihåg att du ska lämna tillbaka nyckeln till hyresvärden. Då undviker du vissa kostnader.

Kravet handlar om att göra något (vanlig handräckning)

Sökanden vill att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka kameran du lånat.

Ta ställning till om kravet är rätt eller fel

Om du inte agerar genom att till exempel lämna tillbaka kameran, kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet. I brevet står det hur lång tid du har på dig att agera. Om du anser att kravet är fel kan du invända (bestrida).

Kravet är rätt – du agerar_

Du lämnar tillbaka kameran i tid. Meddela oss skriftligen. Då ska sökanden dra tillbaka sin ansökan och meddela oss.

Kravet är rätt – du agerar för sent__

Du agerar – lämnar tillbaka kameran – men inte i tid. Meddela oss skriftligen att du har lämnat tillbaka kameran. Även sökanden ska meddela oss. Eftersom du har agerat för sent, hinner vi förmodligen fastställa kravet.

Du får ett beslut – du är skyldig att agera

Vi skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet. 

Ett företag kan få en betalningsanmärkning redan när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Du kan kontakta sökanden

Be sökanden bekräfta att du har lämnat tillbaka kameran. Då ska hen dra tillbaka sin ansökan (verkställighet). Gör sökanden inte det är vi skyldiga att fortsätta utreda och få dig att lämna tillbaka kameran.

Ta ställning till om du vill att domstolen ska pröva vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag), om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi genomför (verkställer) beslutet. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut__

Du begär att domstolen prövar vårt beslut__

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Domstolen anser att beslutet är rätt_____

Beslutet innebär att du är skyldig att lämna tillbaka kameran. Sökanden kan begära vår hjälp med att få tillbaka kameran (verkställa beslutet), eller så gör du det självmant.

Domstolen anser att beslutet är fel______

Sökanden begär inte att vi genomför beslutet____

Observera att sökanden kan begära att vi genomför beslutet senare.

Sökanden begär att vi genomför beslutet____

Sökanden begär vår hjälp med att få tillbaka kameran. Vi ser till att du lämnar tillbaka kameran eller så gör du det självmant.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har gjort det du ska eller sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Kravet är rätt – du kan inte agera_

Du kan kontakta sökanden

Fråga om ni kan komma överens om en lösning. Även om ni kommer överens, är det inte säkert att sökanden drar tillbaka sin ansökan. Då är kravet kvar hos oss.

Du får ett beslut – du är skyldig att agera

Vi skickar beslutet (utslaget) till dig.

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när du har fått ett beslut. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet. 

Ett företag kan få en betalningsanmärkning redan när vi får in en ansökan eller när vi fattar ett beslut.

Ta ställning till om du vill att domstolen ska pröva vårt beslut

Du kan ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag), om du anser att det är fel. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att vi genomför (verkställer) beslutet. Det kallas för att ansöka om återvinning och inhibition.

Du begär inte att domstolen prövar vårt beslut_____

Du begär att domstolen prövar vårt beslut_____

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om beslutet är rätt eller fel.

Domstolen anser att beslutet är rätt______

Beslutet innebär att du är skyldig att lämna tillbaka kameran. Sökanden kan begära vår hjälp med att få tillbaka kameran (verkställa beslutet), eller så gör du det självmant.

Sökanden begär inte att vi genomför beslutet

Observera att sökanden kan begära att vi genomför beslutet senare.

Sökanden begär att vi genomför beslutet

Sökanden begär vår hjälp med att få tillbaka kameran. Vi ser till att du lämnar tillbaka kameran eller så gör du det självmant.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har gjort det du ska eller sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Domstolen anser att beslutet är fel_______

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)

Du invänder genom att logga in på Mina sidor, skicka in mottagningsbeviset, mejla eller skriva ett brev. Skriv att du invänder och varför kravet på betalning är fel. Du kan även invända mot en del av kravet.

Företag kan få en betalningsanmärkning av kreditupplysningsföretag redan när vi får en ansökan. Privatpersoner får ingen betalningsanmärkning i det här läget.

Att invända kan kosta extra. Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Sökanden tar ställning till om kravet ska prövas

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet. Sökanden behöver ta ställning till om domstolen ska pröva kravet.

Sökanden begär att domstolen prövar kravet

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att kravet är rätt

Sökanden kan begära vår hjälp med att driva in skulden. Du får brevet Skuld att betala. Där står det hur du betalar. Om du inte betalar din skuld, kan vi till exempel ta (utmäta) en del av din lön eller annan egendom (verkställa beslutet).

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Du betalar__

I brevet står sista dagen du ska betala. Du kan betala genom att swisha via Mina sidor. Du kan också betala via bankgiro från en svensk bank, från en bank i utlandet eller på något av våra kontor.

Vi avslutar ditt mål

När du har betalat hela din skuld, avslutar vi ditt mål.

Du kan inte betala__

Kan du inte betala hela din skuld eller bara en del av den, utreder vi din ekonomi. Vi vill se om vi kan ta (utmäta) en del av din lön eller egendom (verkställa beslutet).

Du kan få en betalningsanmärkning av ett kreditupplysningsföretag när vi utreder din ekonomi eller driver in skulden. Uppgiften kan göra det svårt för dig att till exempel få lån eller hyra en lägenhet.

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Domstolen beslutar att kravet är fel

Sökanden begär inte att domstolen prövar kravet

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)_

Du invänder genom att logga in på Mina sidor, skicka in mottagningsbeviset, mejla eller skriva ett brev. Skriv att du invänder och varför kravet om vräkning är fel. Du kan även invända mot en del av kravet.

Företag kan få en betalningsanmärkning av kreditupplysningsföretag redan när vi får en ansökan. Privatpersoner får ingen betalningsanmärkning i det här läget.

Att invända kan kosta extra. Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Sökanden tar ställning till om kravet ska prövas

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet. Sökanden behöver ta ställning till om domstolen ska pröva kravet.

Sökanden begär att domstolen prövar kravet_

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att kravet är rätt_

Sökanden kan begära vår hjälp med att vräka dig. Om du har särskilda skäl, kan du

  • kontakta hyresvärden och fråga om vräkningen kan skjutas upp (uppskov)
  • ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen (anstånd).

Sökanden begär inte att vi vräker dig_____

Sökanden begär att vi vräker dig_____

Du får ett brev om vilken dag och tid du kommer att bli vräkt. Om du har särskilda skäl, kan du

  • kontakta hyresvärden och fråga om vräkningen kan skjutas upp (uppskov)
  • ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen (anstånd).

Det bästa är att du flyttar självmant. Kom ihåg att du ska lämna tillbaka nyckeln till hyresvärden. Då undviker du vissa kostnader.

Domstolen beslutar att kravet är fel_

Sökanden begär inte att domstolen prövar kravet_

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)__

Skriv att du invänder och varför kravet är fel

Du invänder genom att logga in på Mina sidor, skicka in mottagningsbeviset, mejla eller skriva ett brev. Skriv att du invänder och varför kravet om att göra något är fel. Du kan även invända mot en del av kravet.

Företag kan få en betalningsanmärkning av kreditupplysningsföretag redan när vi får en ansökan. Privatpersoner får ingen betalningsanmärkning i det här läget.

Att invända kan kosta extra. Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Sökanden tar ställning till om kravet ska prövas

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet. Sökanden behöver ta ställning till om domstolen ska pröva kravet.

Sökanden begär att domstolen prövar kravet___

Vi lämnar över ditt mål till domstolen och avslutar det. Domstolen prövar om kravet är rätt eller fel.

Domstolen beslutar att kravet är rätt__

Sökanden kan begära vår hjälp att genomföra domstolens beslut.

Sökanden begär inte att vi genomför beslutet______

Observera att sökanden kan begära att vi genomför beslutet senare.

Sökanden begär att vi genomför beslutet______

Vi ser till att du lämnar tillbaka kameran eller så gör du det självmant.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har gjort det du ska eller sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Domstolen beslutar att kravet är fel__

Sökanden begär inte att domstolen prövar kravet___

Du har fått brevet Skuld att betala

Det finns ett beslut (utslag) om att du har en obetald skuld till en privatperson, myndighet eller företag som har begärt vår hjälp med att få betalt.

Du betalar__

I brevet står sista dagen du ska betala. Du kan betala genom att swisha via Mina sidor. Du kan också betala via bankgiro från en svensk bank, från en bank i utlandet eller på något av våra kontor.

Vi avslutar ditt mål

När du har betalat hela din skuld, avslutar vi ditt mål.

Du kan inte betala__

Kan du inte betala hela din skuld eller bara en del av den, utreder vi din ekonomi. Vi vill se om vi kan ta (utmäta) en del av din lön eller egendom (verkställa beslutet).

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Du kan kontakta sökanden

Fråga om ni kan komma överens om en lösning. Gör ni inte det driver vi in skulden.

Du har lön vi kan utmäta__

Löneutmätning är vanligast. Då betalar din arbetsgivare in en del av din lön till oss varje månad. Du får alltid behålla ett belopp (förbehållsbelopp) som ska täcka dina levnadskostnader. Vi utmäter din lön så länge skulden finns kvar och du har inkomster.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Tycker du beslutet om utmätning är fel?

Kontrollera först att du har lämnat korrekta uppgifter om dina inkomster och utgifter. Ta sedan kontakt med oss så förklarar vi varför vi fattat beslutet. Du kan begära att vi ändrar det, till exempel om din boendekostnad blir högre. Om vi inte kan ändra beslutet så kan du överklaga det.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Du har inte lön eller annan egendom vi kan utmäta__

Skulden är kvar hos oss tills du har betalat eller tills sökanden drar tillbaka sin ansökan. Du och de som vill ha betalt får en rapport som visar att du inte kan betala dina skulder.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Du har annan egendom vi kan utmäta__

Vi kan till exempel ta (utmäta) pengar på banken eller din bil. Bilen säljer vi för att betala skulden.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Tycker du beslutet om utmätning är fel?

Ta kontakt med oss. Du får en förklaring till varför vi fattat beslutet. Du kan begära att vi ändrar beslutet (rättelse). Om vi inte kan ändra beslutet så kan du överklaga det.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.