Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Hur kan jag kolla om det finns skulder kopplade till en bil?

Om du ska köpa en bil bör du i första kontakta ägaren samt Transportstyrelsen för att kontrollera om det finns obetalda skulder.

Om Transportstyrelsen informerar om att det finns skulder som är överlämnande till oss är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi kan ge dig information om vilka skulder och kostnader som är registrerade på fordonet hos oss just nu.

Transportstyrelsen: Fordonsrelaterade skulder