Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Kan ni ta fordonet om det finns skulder kvar efter att ni har sålt det?

Har du köpt fordonet på exekutiv auktion riskerar du inte att vi tar fordonet i anspråk igen för skulder som uppkom innan eller samma dag som försäljningen. Detta gäller även om det fortfarande finns fordonsskulder kvar efter vår försäljning.