Kan jag ärva skulder?

Nej, enligt svensk lag ärver du inte skulder. Bor du utomlands behöver du känna till att EU införde en ny förordning 2015. Den säger att det är lagen i det land du bor i som styr vad som gäller. Du hittar mer information om arvsrätt på den europeiska juridikportalen.

Allmän information om arvsrätt