Se det ekonomiska våldet

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Det medför psykiskt och fysiskt lidande för den som är utsatt och stora kostnader för samhället. Du som kommer i kontakt med personer som är utsatta för våld i nära relation, kan bli bättre på att upptäcka även ekonomiskt våld.

Våld kan finnas i alla typer av nära relationer – mellan partner, släktingar eller andra närstående. Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om att någon vill ta makt över och kontrollera en annan person. En konsekvens av våldet kan vara långvariga ekonomiska problem och skulder hos oss.

Detta är ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är när någon

 • skuldsätter en person genom att förfalska hens namnteckning
 • ser till att få tillgång till en persons Bank-id, mejl och mobiltelefon
 • tvingar en person att skuldsätta sig genom lån och krediter
 • tvingar en person att starta bolag
 • kontrollerar hur en person använder pengar
 • gömmer undan gemensamma pengar
 • tvingar en person att medverka i ekonomisk brottslighet, till exempel penningtvätt.

Ekonomiskt våld kan delas upp i tre kategorier

Här ger vi exempel på olika typer av ekonomiskt våld.

Ekonomisk kontroll

Ekonomisk kontroll handlar om att en våldsutövare tar kontroll över hur en person använder sina pengar. Några exempel är att våldsutövaren

 • ifrågasätter personens inköp
 • kräver något i utbyte mot pengar
 • kontrollerar bankutdrag
 • ger pengar som belöning
 • håller inne med pengar som straff för något personen har gjort.

Inkomstsabotage

Inkomstsabotage innebär att en våldsutövare hindrar en person från att skaffa sig en egen inkomst genom arbete eller studiemedel.

Ekonomisk exploatering

Ekonomisk exploatering innebär att en våldsutövare exempelvis tvingar en person att lämna över kontrollen av sitt Bank-id eller skriva på banklån, krediter eller abonnemang mot sin vilja. Det kan också handla om att en person blir tvingad att agera målvakt i företag eller att någon startar bolag i hens namn.

Hur kan du stötta?

Våld i nära relation och ekonomiskt våld kan vara ett svårt ämne att prata om. Den som är utsatt berättar oftast inte självmant om sin situation.

Ställ frågor om ekonomi

Du kan ställa frågor om ekonomi när du möter en person för att ta reda på om hen är utsatt för ekonomiskt våld. Här är några exempel på frågor du kan ställa:

 • Kan du berätta om din ekonomiska situation?
 • Har du full insyn i hushållets ekonomi?
 • Är det fler än du som har tillgång till ditt bankkonto, Bank-id, mobiltelefon eller mejl?
 • Har ni barn hemma? Hur tror du att de upplever det som sker mellan dig och din partner?

Informera om hur den som är utsatt kan agera

Du kan informera personen om att hen kan

Det här kan vi hjälpa till med

Stöd och vägledning

Har personen skulder hos oss kan hen alltid få råd och information utifrån sin situation.

Kundservice svarar

Handräckning

Personen som hastigt behöver lämna sitt hem kan ansöka om vår hjälp med att få tillbaka personliga saker och egendom som tillhör eventuella barn.

Du vill få tillbaka eller ta bort egendom

Uppehåll med löneutmätning

Personer med löneutmätning kan ansöka om ett uppehåll (anstånd) med löneutmätningen under en begränsad period. I ansökan ska personen förklara varför och hur länge hen behöver anstånd.

Vi prövar personens ansökan och bedömer om hen har särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att personen förlorat egendom och behöver köpa det mest nödvändiga till en ny bostad.

Personen har särskilda skäl

Vi beviljar anstånd om personen har särskilda skäl för det.

Personen har inte särskilda skäl

Anser vi att personen saknar särskilda skäl för anstånd, frågar vi de som ska ha betalt (borgenärerna). Om de godkänner att personen får anstånd, beviljar vi vanligtvis det. Vi kan inte bevilja anstånd om någon av borgenärerna säger nej.

Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

Få ut skadestånd

Personen kan vända sig till oss för att få hjälp om

 • en domstol har beslutat att personen har rätt till skadestånd i ett brottmål
 • den som ska betala inte gör det.

Det kostar inget att ansöka om vår hjälp med att driva in en skuld om skadestånd (verkställighet) i ett brottmål.

Få ditt skadestånd

Skuldsanering

Personen kan ha rätt till skuldsanering. För att avgöra om en skuldsanering är aktuell rekommenderar vi att personen gör vårt skuldsaneringstest innan hen skickar en ansökan. Testet ger en preliminär uppskattning av personens möjlighet att få skuldsanering. Personen är anonym och lämnar inga personuppgifter. Vi sparar inte heller svaren.

Personen kan kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för att få hjälp med sin ekonomi eller med sin ansökan om skuldsanering. Det är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter finns på Konsumentverket webbplats:

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Information om vad en skuldsanering innebär och hur personen kan ansöka om skuldsanering finns här:

Skuldsanering

Fördjupa dina kunskaper

Dela din kunskap är en webbutbildning för dig som möter personer som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Med hjälp av utbildningen får du mer kunskap, praktiska råd och verktyg som hjälper dig att föra stödjande samtal.

Dela din kunskap