Identifiera ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om maktutövning och kontroll. Det kan leda till långvarig skuldsättning och skulder hos oss. Ekonomiskt våld kan även göra det svårare att lämna en våldsam relation.

Våld i nära relation är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det medför psykiskt och fysiskt lidande för den som är utsatt och stora kostnader för samhället. Alla som kommer i kontakt med personer som är utsatta för våld i nära relation, behöver bli ännu bättre på att upptäcka även ekonomiskt våld.

Vad är ekonomiskt våld?

Exempel på ekonomiskt våld kan vara att en partner eller nära anhörig tar kontroll över den utsattas bankkort eller Bank-id, skuldsätter personen genom lån, eller köper saker i personens namn.

Hur kan du stötta?

I första läget är det viktigt att du lyssnar in personen du möter. Misstänker du att personen är utsatt för våld i nära relation, är det sannolikt att hen även är utsatt för ekonomiskt våld. Det är vanligt att den utsatta tar på sig skulden för att situationen har uppkommit. Ge stöd genom att förklara att det handlar om ekonomiskt våld och att det ofta är ett brott.

Du kan exempelvis informera om

  • polisanmälan
  • att spärra uppgifter, exempelvis spärra bankkort
  • att invända mot (bestrida) krav på betalning
  • ansökan om vår hjälp med att få betalt eller få tillbaka egendom, exempelvis sin bil, möbler eller kläder
  • ansökan om skadestånd.

Läs mer om ekonomiskt våld och vad den utsatta kan göra på vår webbplats: