Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Skadestånd för dig som vill ha betalt

Har du rätt till skadestånd i ett brottmål och den som ska betala inte gör det, kan du vända dig till oss för att få hjälp när målet är avgjort.

Om den som ska betala skadeståndet inte gör det och du vill ha vår hjälp med att få skadeståndet, kan du enkelt ansöka via vår e-tjänst eller med en blankett. Det gör du när en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål, och domen inte längre går att överklaga (den har vunnit laga kraft).

Du får ett brev med en ansökningsblankett från oss när domen vunnit laga kraft. Du hittar även blanketten och e-tjänsten på webbplatsen.

Du vill ha hjälp med att få ditt skadestånd