Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Nytt avgiftsår

Har du ansökt om att vi ska driva in en skuld, får du varje år brevet "Underrättelse om nytt avgiftsår".

Brevet betyder att vi fortsätter att försöka driva in skulden åt dig. Det innehåller olika information, bland annat summan av obetalda avgifter i målet som den som ska betala (svaranden) är skyldig.

Har du tidigare betalat en eller flera fakturor som rör grundavgiften i målet, framgår det inte i underrättelsen. Du får enbart en faktura för den eller de avgifter som inte tidigare fakturerats.

Vill du att vi ska fortsätta försöka driva in skulden åt dig behöver du inte göra något. Vill du däremot återkalla målet, ska du kontakta oss.