vräkning

Kronofogdens åtgärd för att en hyresgäst eller tidigare ägare ska flytta från en bostad eller lokal

Synonym: avhysning

eviction

The Enforcement Authority's measure to make a tenant or previous owner move out of a home or premises