bestrida

protestera mot ett krav att betala eller göra något

Synonym: invända

object

object to a demand to pay or do something