Någon vill att du ska betala

Har du eller ditt företag fått ett brev (föreläggande) med ett krav på att betala till någon? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du eller företaget ska betala det som står i kravet.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du eller ditt företag har fått ett brev med ett krav (föreläggande) för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du eller företaget ska betala. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du får ett krav om att betala? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Du har fått ett krav – så funkar det

För dig som är under 18 år

Har du fått ett brev med ett krav på att betala eller göra något? Du kan läsa mer om barn och skulder på vår webbplats.

Barn kan få skulder

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Tänk på att

Om kravet på att få betalt gäller ett företag ska du som svarar på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) vara behörig företrädare.

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Ta ställning och agera i tid

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel. Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt, beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du betala eller inte agera alls. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet. Läs igenom alternativen noga.

Kravet är rätt – du kan betala

Du ska betala till sökanden eller ombudet. Ta kontakt med sökanden för att ta reda på eventuell ränta fram till betalningsdagen. Kontrollera även betalningsuppgifterna.

Meddela oss när du har betalat på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor – gäller enbart för dig som är
  • privatperson
  • VD
  • företrädare med ensam firmateckningsrätt
   Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Sökanden ska ta tillbaka sitt krav och meddela oss. Då avslutar vi målet.

Kravet är rätt – du betalar för sent

Vi beslutar att du är skyldig att betala. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden för att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du får beslutet.

Nu kan sökanden ansöka om vår hjälp med att genomföra (verkställa) beslutet.

Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Kravet är rätt – du kan inte betala

Vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du får beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om exempelvis utmätning. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Kontakta sökanden eller ombudet

Fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning. Även om ni kommer överens, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska betala. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)

Du kan invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder
 • varför kravet är fel (till exempel att du redan har betalat).

Invänd på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor – gäller enbart för dig som är
  • privatperson
  • VD
  • företrädare med ensam firmateckningsrätt
   Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Har du fått ett bluffkrav?

Om du anser att kravet är en bluffaktura ska du genast invända mot det.

Jag har fått en bluffaktura – vad gör jag?

Läs mer om falska sms, mejl och telefonsamtal på webbplatsen:

Falska sms, mejl och samtal

Tänk på att

Du ska inte invända om du och sökanden eller hens ombud kommer överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning, och du tycker att kravet är rätt.

Du kan invända mot en del av kravet

Betala den del av kravet du anser är rätt till sökanden. Invänd mot det som är fel. Skriv

 • att du betalat en del av kravet
 • vilken del av kravet du tycker är fel
 • varför du invänder.

Meddela oss om du betalar eller gör en del av det som står i kravet.

Observera!

Det är i denna del av processen du ska invända om du anser att kravet är fel. Efter att vi har fattat ett beslut (utslag) måste du vända dig till domstolen för att ansöka om omprövning av vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning.

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet.

Vad händer i nästa steg?

Vi lämnar över ditt mål till domstolen om sökanden begär det. Därefter avslutar vi det.

Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte.

Vi avslutar även ditt mål om sökanden inte begär att vi lämnar över målet till domstolen.

Att invända kan kosta extra

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader (domstolens avgift och andra eventuella kostnader) om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Om du invänder och målet lämnas till domstolen

Du kommer i fortsättningen att få del av nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det innebär att domstolen anser att du har tagit del av handlingar, utan att du behöver svara.

Så här går det till:

 1. Domstolen skickar handlingar till din senast kända adress. Om handlingarna till exempel kommer i retur, skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress (om det är två olika adresser).

  Domstolen kan också skicka handlingarna digitalt till din digitala brevlåda eller till din mejladress.
 2. Domstolen skickar ett kontrollmeddelande till samma adress nästa arbetsdag, om handlingarna har skickats per post till dig. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.
 3. Domstolen anser att du har tagit del av handlingarna två veckor efter att de skickades. Du är till exempel delgiven den 15 april om domstolen skickade det första brevet till dig den 1 april.

Observera

Tänk på det här så länge målet pågår:

 • Meddela domstolen om du byter adress eller andra kontaktuppgifter.
 • Meddela domstolen om du inte kan kontrollera din post, digitala brevlåda eller mejladress minst varannan vecka.
 • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål blir överklagat eller överlämnat till en annan domstol.

Pantbrev i din fastighet kan betyda att fastigheten säljs

Om den som vill ha betalt har ett pantbrev i din fastighet som säkerhet, kan följande hända:

 • Personen kan i sin ansökan begära att få betalt genom att vi säljer din fastighet.
 • Om vi fattar ett beslut om att du ska betala (utslag) innebär det att sökanden kan få betalt direkt när fastigheten säljs.

Vi kallar det för att din fastighet är dömd i mät.

Vad händer om vi fastställer kravet?

Om du inte gör det som står i kravet beslutar vi alltså att du är skyldig att göra det.

Beslut om att betala eller göra något (utslag)

Beslutet (utslaget) innebär att sökanden kan ansöka om vår hjälp med att driva in det fastställda kravet. Vi säger att vi genomför (verkställer) beslutet.

Du kan bli ansvarig för att betala avgifter och kostnader sökanden har haft. Du hittar mer information på webbplatsen:

Avgifter och kostnader

Om sökanden inte ansöker om verkställighet avslutar vi målet.

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan ansöka om att domstolen ändrar beslutet (återvinning). Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att beslutet genomförs (inhibition). Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).

Underteckna ansökan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift när du ansöker om återvinning.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om betalning. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Frågor och svar