Kronofogdens skuldsaneringstest

Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter. Om skuldsanering inte verkar vara rätt för dig, får du vägledning utifrån din situation.

Observera

Du är anonym och behöver inte lämna några personuppgifter för att göra testet. Dina svar sparas inte.

Så här går testet till

I testet svarar du på ett antal frågor om din skuldsättning, dig själv och ditt hushåll. Vi behöver informationen för att bedöma dina möjligheter att få en skuldsanering godkänd. Du ska svara på frågor om

 • inkomster och eventuella bidrag
 • utgifter
 • antal vuxna och barn i hushållet
 • barnen bor i hushållet på heltid eller deltid.

Vi räknar även med detta i dina utgifter:

 • normalbeloppet, ett belopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader
 • schablonskatt på 30 procent, som dras från din inkomst
 • en buffert på 1 000 kronor per månad för oväntade utgifter
 • ränta på dina skulder på tolv procent.

Så här gör vi bedömningen

Du behöver uppfylla tre krav för att kunna få skuldsanering. Kraven är att du

  • inte kan betala tillbaka skulderna inom en rimlig tid
  • har giltiga orsaker till skulderna
  • har ansträngt dig för att betala tillbaka skulderna.