Anmäl överträdelse av näringsförbud

Har du information om att någon bryter mot ett näringsförbud är du välkommen att lämna uppgifter till oss.

Använd vårt formulär

Här kan du lämna information via vårt mejlformulär om du vet eller misstänker att någon inte följer ett näringsförbud.

Personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du mejlar oss via ett formulär. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, bilder och skulduppgifter. Du kan läsa mer på webbplatsen.

Dina personuppgifter

Anmälan

Skriv in namnet på den som har näringsförbud

Gatunamn, ort

ÅÅÅÅMMDD-NNNNDina kontaktuppgifter
Du får gärna lämna namn, telefonnummer och andra kontaktuppgifter så att vi kan nå dig vid behov. Om du vill vara anonym så bocka i/av checkrutan för "Jag vill vara anonym".dittnamn@epost.se

Andra alternativ

Du kan också ringa till oss på vardagar. Säg att ditt ärende gäller näringsförbud och att du vill prata med någon på S-sektionen i Eskilstuna eller Sundsvall.

Ett tredje alternativ är att du skickar ett brev till oss:

Kronofogden
Attention: S-sektionen
Box 522
631 07 Eskilstuna