Personuppgifter och rekrytering

Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.

Offentlighetsprincipen innebär att uppgifter i allmänna handlingar kan begäras ut – om det inte hindras av sekretess. Normalt sett gäller inte sekretess för uppgifter som finns i handlingar i ett rekryteringsärende. Du ska därför tänka på att inte lämna uppgifter eller handlingar som innehåller känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg eller utdrag ur belastningsregistret.

Om du söker andra jobb med liknande kravprofil inom tolv månader kan vi återanvända uppgifterna du har lämnat i en tidigare rekrytering.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter.

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi. Kontakta ansvarig rekryterare så får du hjälp med att hantera din ansökan. Du hittar namn och kontaktuppgifter i platsannonsen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifter som du lämnar i en rekrytering sparar vi i 25 månader efter att anställningsbeslutet inte längre går att överklaga (har vunnit laga kraft).

Dina rättigheter och kontakt med oss

Du har flera rättigheter vad gäller hantering av dina personuppgifter vid en rekrytering. Det här kan du göra:

  • Du kan ändra och komplettera uppgifter i din ansökan till och med sista ansökningsdagen. Det gör du själv genom att logga in i vårt rekryteringssystem Varbi, där du gjort din ansökan.
  • Du kan ta tillbaka din ansökan under rekryteringsprocessen (tänk på att dina handlingar räknas som allmänna handlingar och sparas hos oss) genom att kontakta den rekryterare som står som kontaktperson i platsannonsen.
  • Du kan begära ett registerutdrag för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Det gör du genom att klicka på länken i rutan med information om registerutdrag.

Kronofogden Jönköping

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter vid en rekrytering kan du ringa eller mejla till oss. Berätta att det gäller personuppgifter vid en rekrytering.

Vad händer om du blir anställd?

Om du blir anställd händer följande:

  • Du får ett anställningsbeslut.
  • Vi bevarar dina ansökningshandlingar i din personalakt.

Vill du jobba hos oss?

Lediga jobb