Om du inte får skuldsanering

Om du inte uppfyller villkoren för skuldsanering avslår vi din ansökan. Du får en förklaring till varför du får ett nej.

Ett avslag kan ske både före och efter att vi inlett en skuldsanering. Följande kan hända om vi avslår efter att du inlett din skuldsanering:

  1. Om vi avslår din ansökan efter att vi har inlett den, och du inte hade några skulder för utmätning hos oss vid inledandet, får du tillbaka de pengar du har satt in.
  2. Om du hade utmätning för skulder när skuldsaneringen inleddes, betalar vi ut pengarna till borgenärerna som fanns med i din utmätning.
  3. Om du inte hade utmätning för skulder vid inledandet, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för dessa. Finns det pengar över efter att vi har utmätt, betalar vi ut dem till dig.

Hör av dig om du har frågor

Om det är någonting i beslutet som du inte förstår eller undrar över är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Du kan överklaga

Du har förstås möjlighet att överklaga vårt beslut. En domstol går i så fall igenom ditt ärende.

Du kan söka igen

Även om du får ett avslag kan du ansöka om skuldsanering på nytt. Motiveringen till varför du inte får skuldsanering kan ge dig vägledning om när det är lämpligt.

Ta reda på mer och sök hjälp

Våga berätta om dina ekonomiska problem, ta reda på mer och sök hjälp. Du kan få gratis stöd med din ekonomi av budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på Hallå konsuments webbplats.

Hallå konsument: Kommunal budget- och skuldrådgivninglänk till annan webbplats

Du kan göra mycket själv

Gör en budget över dina inkomster och utgifter. Se om det finns kostnader som du kan avstå ifrån. Du kan använda Konsumentverkets budgetkalkyl.

Konsumentverket: Budgetkalkylenlänk till annan webbplats

Bra att tänka på

  • Betala först de viktigaste räkningarna som ditt boende, elavgiften och hemförsäkringen.
  • Avgifter till a-kassa och liknande är också viktiga för att inte förvärra situationen.
  • Skriv en lista med alla dina skulder för att få kontroll.
  • Betala därefter vad du kan på dina skulder.

Var aktiv

Var aktiv om du har svårt att betala eller inte kan betala av dina skulder. Ta direkt kontakt med dem som du har skulder till. Fråga om de har möjlighet att ta fram en avbetalningsplan eller kan förhandla om villkoren, till exempel räntefria månader.

Undersök också om du kan betala av på kapitalet i första hand och räntor/avgifter i andra hand. Det är inte säkert att de går med på en uppgörelse med dig, men du kan alltid fråga.

Kan du sälja något för att få in pengar så att du kan betala av på skulderna, är det en bra början.