Att förebygga vräkning

Att bli vräkt får ofta stora konsekvenser. En vräkning leder många gånger till att den som drabbas blir hemlös och får svårt att få en ny bostad. Vräkningar kostar mycket i både personligt lidande och i samhällskostnader. Det vräkningsförebyggande arbetet är därför mycket viktigt.

I det förebyggande arbetet är samverkan en framgångsfaktor – samverkan dels inom den egna organisationen, dels mellan olika aktörer i samhället. Vi samverkar bland annat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att minska antalet vräkningar i syfte att fler ska kunna bo kvar i sina hem.

Regeringsuppdrag om vräkningsförebyggande arbete

Kronofogden fick i början av 2022 ett regeringsuppdrag som innebär att vi skall verka för att socialtjänst och hyresvärdar i hela landet samverkar för att förebygga avhysningar. Arbetet ska särskilt inriktas mot att förebygga avhysningar som berör barn.

Metodstöd – ”Hemma”

I metodstödet Hemma beskriver vi hur man kan bygga upp en lokal samverkan.

Hemma Pdf, 10 MB.

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.