Mål som verkställs

Vill du ha koll på dina mål som du har ansökt om att vi ska genomföra? Då kan du som är sökande använda e-tjänsten Mål som verkställs.

När du som är sökande har loggat in kommer du först till en startsida. Här hittar du sidan Mina krav mot andra och därefter tjänsten Mål som verkställs. 

Vad du kan se

I tjänsten Mål som verkställs kan du se

  • de pågående mål som vi har godkänt för verkställighet, även om du anlitat ett ombud
  • dina avslutade mål.

Tjänsten är under utveckling och kommer att byggas på längre fram med mer information om varje mål.

Mål som verkställs

För dig som företräder ett företag

Du som företräder ett företag kan använda e-tjänsten Mål som verkställs. Mer information om e-tjänster för dig som företräder ett företag hittar du här:

Mina sidor

E-tjänsten Förelägganden

Vill du vill veta mer om vilka krav du ansökt om att vi ska fastställa ska du använda e-tjänsten Förelägganden.

Förelägganden