Du vill få betalt genom försäljning av fastighet

Du kan få fastställt att ditt krav har en särskild förmånsrätt i fastigheten om den som har en skuld till dig äger en fastighet, och du har ett pantbrev som säkerhet. Det innebär att du kan få betalt direkt när fastigheten säljs. Det kallas för att fastigheten är dömd i mät.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om att få betalt (betalnings­föreläggande) om någon har en skuld till dig. Ditt krav ska handla om pengar och sista datum för betalningen ska ha passerat.

Vi eller en domstol kan fastställa att ditt krav ska utgå med särskild förmånsrätt i fastigheten. Fastigheten anses då vara dömd i mät. Det innebär att du har rätt att begära att fastigheten ska säljas. Vi säljer då fastigheten exekutivt och du får betalt.

Du kan läsa mer om hur du gör på webbplatsen.

Du vill få betalt

Försäljning av fastighet: Ansökan om betalningsföreläggande