E-tjänst...

Ansökan betalningsföreläggande/vanlig handräckning

KFM 9012 | Ansökan betalningsföreläggande/vanlig handräckning

Utgåva 19 | Utgiven | 4 sidor

Beställ hem blanketten

Om du vill få blanketten hemskickad, kan du beställa den här. Fyll i ditt personnummer eller organisationsnummer och klicka på "Beställ". Du får hem blanketten till den adress som finns registrerad i folkbokförings- eller skatteregistret.

ÅÅMMDD-NNNN

Skicka din ansökan

Kom ihåg att du alltid kan använda vår e-tjänst!

Väljer du att använda blanketten ska du skicka din ansökan hit:

Ansökan om betalningsföreläggande/handräckning