Beslut om att betala eller göra något (utslag)

Om du varken betalar, gör det som står i kravet eller invänder (bestrider), beslutar vi att du ska betala eller göra det som står i kravet.

Beslutet (utslaget) kan jämföras med en dom. Du måste betala direkt, alternativt göra det som står i beslutet. Kontakta den som vill ha betalt eller få något utfört (sökanden), för att få aktuell information. Ta till exempel reda på hur mycket du ska betala och till vilket konto. Du betalar direkt till sökanden.

Om sökanden ansöker om vår hjälp med att exempelvis driva in en skuld, ska du istället betala till oss.

Beslut om att betala eller göra något (utslag)