Någon utomlands vill få betalt

Har du fått ett brev med ett krav på att betala till någon i ett annat land? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du ska betala det som står i kravet.

Varför har du fått ett brev?

Du har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Ansökan kommer från en person eller ett företag utomlands. Om sökanden finns i ett annat land, kan hen välja att ansöka om betalningsföreläggande eller europeiskt betalningsföreläggande. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel. Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar.

Vilka regler gäller?

Samma regler gäller för ett krav (föreläggande) från en person, myndighet eller företag utomlands, som för ett krav från en person, myndighet eller företag i Sverige. Om ansökan sker med ett europeiskt betalningsföreläggande gäller dock särskilda regler.

Ansökan med europeiskt betalningsföreläggande

För europeiska betalningsföreläggande gäller särskilda regler som är gemensamma inom hela Europeiska unionen, EU.

Krav om att betala till någon i annat EU-land

Kontakta den som ska ha betalt

Har du en utländsk skuld som inte har lämnats till oss? Kontakta den som vill ha betalt (sökanden) direkt och ta reda på den aktuella summan och betalningsinformation. Din bank kan hjälpa dig med utlandsbetalningar och valutakurser.

Har du fått en bluffaktura?

Om du anser att kravet är en bluffaktura ska du genast invända mot den.

Jag har fått en bluffaktura – vad gör jag?