Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Ta ställning och agera på ett krav riktat mot dig

Har någon ett krav på dig som du ska ta ställning till eller finns det redan ett beslut om att du ska betala eller göra något? Läs mer om hur du kan agera om du tagit emot ett krav, alternativt inte kan betala eller anser att kravet är fel.