Webbutbildning – Dela din kunskap

Dela din kunskap är en utbildning för dig som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Vi behöver bli fler som kan motverka överskuldsättning och ge stöd och hjälp till människor att ta sig ur sina ekonomiska problem. Dela din kunskap ger dig verktyg att motivera och aktivera dem du möter. Du får kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

Hur funkar Dela din kunskap?

Utbildningen innehåller fakta, filmer, intervjuer, fördjupningar, reflektionsfrågor och statistik. Den är uppdelad på fem kapitel:

  1. Överskuldsättning
  2. Skuldens väg
  3. Vräkning
  4. Skuldsanering
  5. Så här kan du stödja. 

Varje kapitel avslutas med att du kan testa dina kunskaper med frågor.

Du väljer själv när och hur du vill ta del av utbildningen. Du kan göra samtliga kapitel i en följd eller dela upp utbildningen på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar utbildningen fyra timmar att genomföra.

Gå till utbildningen

Dela din kunskap: Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Kontakta oss

deladinkunskap@kronofogden.se