Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Du vill få ditt krav genomfört

Ett av våra uppdrag är att se till att den som har rätt att få betalt får det. Du kan exempelvis ha lånat ut pengar, har pantbrev i en fastighet eller har rätt till skadestånd. Du som ska ha betalt kan vara en myndighet, kommun, ett företag eller en privatperson.