Du vill få ditt krav genomfört

Ett av våra uppdrag är att se till att den som har rätt att få betalt får det. Du kan exempelvis ha lånat ut pengar, ha pantbrev i en fastighet eller ha rätt till skadestånd. Du som ska ha betalt kan vara en myndighet, kommun, ett företag eller en privatperson.