Byte av borgenär eller ombud

Det är viktigt att du låter oss veta om du vill anmäla byte av borgenär eller ombud i ett ärende om skuldsanering.

Vill du anmäla byte av borgenär eller ombud ska du använda blanketten "Anmälan – Byte av borgenär/ombud vid skuldsanering". Du kan göra det efter beslut om skuldsanering.

Du företräder någon annan

Du som lämnar in blanketten för någon annan, exempelvis ett bolag, måste vara behörig att företräda bolaget i ärendet och bifoga en fullmakt. Du hittar mer informationen på blanketten om vilka dokument som du kan behöva bifoga.

Du lämnar in många ändringar

Lämnar du in många ändringar till oss finns möjlighet att du kan lämna uppgifter på fil, utöver nödvändig dokumentation. Kontakta oss för mer information.

Anmälan byte av borgenär/ombud vid skuldsanering