Statistikrobot

Med hjälp av vår statistikrobot kan du se och jämföra hur skuldsättningen ser ut i kommuner, län och nationellt.

 1. Kommun

  Skinnskatteberg

  7,09 procent av kommunens vuxna invånare har skulder hos Kronofogden.

  Sammanlagd skuld i kronor Personer Kvinnor Män
  76 266 453 258 98 160
  Sammanlagd skuld i kronor
  76 266 453
  Personer
  258
  Kvinnor
  98
  Män
  160

  Vid årsskiftet 2022/2023 hade 258 personer som var folkbokförda i Skinnskatteberg skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med 244 personer vid samma tid förra året.

  98 av de skuldsatta var kvinnor och 160 var män.

  Kommuninvånarnas sammanlagda skuld var 76 266 453 kronor, jämfört med 68 846 135 kronor året före.

  5,58 procent av kommunens kvinnor och 8,51 procent av männen hade skulder hos Kronofogden. Det motsvarar 7,09 procent av kommunens vuxna invånare.

  Nivån varierar mellan kommunerna i länet. Högst andel skuldsatta vuxna kommuninvånare hade Skinnskatteberg med 7,09 procent, lägst andel hade Västerås med 3,87 procent.

  110 personer, 42 kvinnor och 68 män, i Skinnskatteberg hade löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

  2010–2022

  Utveckling av antal skuldsatta

  2010 290
  2011 295
  2012 295
  2013 271
  2014 285
  2015 283
  2016 286
  2017 270
  2018 267
  2019 254
  2020 262
  2021 244
  2022 258
  Utveckling av antal skuldsatta
  År Antal skuldsatta
  2010 290
  2011 295
  2012 295
  2013 271
  2014 285
  2015 283
  2016 286
  2017 270
  2018 267
  2019 254
  2020 262
  2021 244
  2022 258

  2010–2022

  Utveckling av sammanlagd skuld

  2010 39247874
  2011 40440550
  2012 38478366
  2013 36647469
  2014 42265146
  2015 47729577
  2016 45771567
  2017 49208867
  2018 49699636
  2019 58699870
  2020 67625409
  2021 68846135
  2022 76266453
  Utveckling av sammanlagd skuld
  År Sammanlagd skuld
  2010 39 247 874
  2011 40 440 550
  2012 38 478 366
  2013 36 647 469
  2014 42 265 146
  2015 47 729 577
  2016 45 771 567
  2017 49 208 867
  2018 49 699 636
  2019 58 699 870
  2020 67 625 409
  2021 68 846 135
  2022 76 266 453

  Så skuldsatta är olika åldersgrupper

  18–25 år

  15 personer, 1 kvinna och 14 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 307 312 kronor. 0 kvinnor och 3 män hade löneutmätning.

  26–34 år

  42 personer, 16 kvinnor och 26 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 8 720 844 kronor. 5 kvinnor och 9 män hade löneutmätning.

  35–44 år

  46 personer, 20 kvinnor och 26 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 9 657 429 kronor. 8 kvinnor och 9 män hade löneutmätning.

  45–54 år

  57 personer, 25 kvinnor och 32 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 16 264 957 kronor. 11 kvinnor och 14 män hade löneutmätning.

  55–64 år

  66 personer, 27 kvinnor och 39 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 23 644 878 kronor. 14 kvinnor och 16 män hade löneutmätning.

  65+ år

  32 personer, 9 kvinnor och 23 män, hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var 17 671 033 kronor. 4 kvinnor och 17 män hade löneutmätning.