Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset

Har du eller ditt företag tagit emot ett brev (föreläggande) med krav på att betala eller göra något? Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet.

Du får ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du ska betala eller göra något. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel. Nu är det är viktigt att du svarar, tar ställning och agerar.

Här kan du läsa hur du svarar, vad det innebär och vad som händer om du inte svarar.

Svara så här

Svara att du har tagit emot brevet på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).
 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet. Använd gärna det bifogade kuvertet. Om du har tappat bort mottagningsbeviset och kuvertet kan du skriva ett eget. Det kan se ut ungefär så här:
  • Din underskrift
  • Namnförtydligande, adress, mejladress och telefonnummer
  • "Jag har tagit emot ett brev med ett krav (föreläggande). Målnummer är xx-yyyyy-xx.

Om du inte har kvar kuvertet hittar du adressen här:

Mottagningsbevis (delgivningskvitto)

Svara att du tagit emot kravet – mottagningsbevis

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Vad händer om du inte svarar?

Om du inte svarar kan vi söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats. Det gör vi för att säkerställa att du får del av brevet.

Ta ställning och agera i tid

Du måste ta ställning till om kravet är rätt eller fel och sedan agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått.