Kan ni ta bort uppgifter som rör en bluffaktura?

Ja, under vissa förutsättningar kan vi ta bort registrerade uppgifter om en bluffaktura. Först och främst måste du ha reagerat mot den felaktiga fakturan och invänt mot (bestridit) den. Det måste du ha gjort innan den som vill ha betalt (sökanden) har lämnat in en ansökan om betalningsföreläggande. Om du ändå får en ansökan (föreläggande) riktad mot dig ska du ha invänt mot den också.

Rättelse av registrerade uppgifter

Du kan även begära rättelse av registrerade uppgifter. Du kan läsa mer om hur du begär rättelse på vår webbplats och vad som kan vara skäl för att få en uppgift rättad.

Rättelse av uppgifter