Betalningsföreläggande — Ändring av ombud och/eller referensnummer

Du kan beställa ändring av referensnummer eller ombud i ett pågående mål om betalningsföreläggande.

Du gör så här

Skapa en excelfil med följande information:

  • gammalt och nytt referensnummer
  • målnummer
  • gammal och ny ombudskod

Informationen ska du strukturera enligt följande exempel:

Exempel på struktur i ändring av ombud i ett pågående mål om betalningsfölreläggande

Gammalt
referensnummer

Nytt
referensnummer

Målnummer

Nuvarande
ombudskod

Ny ombudskod

123456

181920

01-xxxx-19

ABC

DEF

789101

181921

01-xxxx-20

ABC

DEF

121314

181922

01-xxxx-18

ABD

DEF

Mejla sedan excelfilen via vårt mejlformulär. Skriv "Betalningsföreläggande ombudsändring eller referensnummerändring" i ämnesraden och vad du vill göra i mejlet.

Kontakt för ingivare