Betalningsföreläggande — Ändring av ombud eller referensnummer

Du som är ingivare kan ändra uppgifter om referensnummer och ombud i pågående mål om betalningsföreläggande.

Du beställer ändringen av referensnummer eller ombud via vårt mejlformulär, Kontakt för ingivare

Tänk på det här innan du skickar mejlet

Har företaget tagit över skulder från en annan ingivare ska du bifoga en fullmakt i mejlet. Den ska bekräfta överlåtelsen. Fullmakten ska var undertecknad men behöver inte vara i original. Först därefter kan vi ändra ombud.

Observera att vi inte tillåter att du byter fordringsägare, exempelvis om en kund har överlåtit fordringar till ett dotterbolag i ett pågående mål.

Gäller ditt ärende fusion av bolag, kan du lämna information om det i mejlformuläret.

Du gör så här

Skapa en Excelfil med följande information:

  • det nuvarande ombudets referensnummer
  • det nya ombudets referensnummer
  • vårt målnummer
  • det nuvarande ombudets intressentkod
  • det nya ombudets intressentkod

Informationen ska du strukturera enligt följande exempel:

Exempel på struktur i ändring av ombud i ett pågående mål om betalningsfölreläggande

Nuvarande
referensnummer

Nytt
referensnummer

Målnummer

Nuvarande
ombudskod

Ny ombudskod

123456

181920

01-xxxx-19

ABC

DEF

789101

181921

01-xxxx-20

ABC

DEF

121314

181922

01-xxxx-18

ABD

DEF

Bifoga excelfilen i mejlformuläret. Välj kategori Betalningsföreläggande och underkategori Ändring av uppgifter i pågående mål.

Kontakt för ingivare