Få koll på dina skulder och agera

Har du räkningar som du inte kan betala eller skulder hos oss är det viktigt att du agerar. Ta hjälp och få koll på din ekonomi. Då kan du göra något åt din situation.

Se över krav och skulder

Få bättre kontroll över din situation genom att se över vilka krav och skulder du har. Samla alla dina räkningar och gå igenom dem. Tänk på att du kan få räkningar eller andra krav via brev, mejl eller till din digitala brevlåda. Om kravet har blivit registrerat som en skuld hos oss, kan du se skulden på Mina sidor.

Mina sidor

Om du har fått en felaktig faktura

Har du fått en faktura som inte är korrekt ska du invända mot (bestrida) den. Det innebär att du meddelar företaget att den är felaktig. Gör det så snabbt som möjligt. Läs mer om hur du Invänder (bestrider) en faktura på webbplatsen för Konsumentverkets vägledning.

Bestrida felaktig faktura

Har du skulder som gått till inkasso?

Vissa företag använder sig av ett inkassobolag. Inkassobolaget hjälper till att driva in pengarna. Fordran kan även överlåtas till inkassobolaget som då tar över kravet från företaget. Om du inte betalar företaget och kravet går till ett inkassobolag, ska du betala till inkassobolaget. Inkassobolaget lägger på vissa kostnader. Exempel på sådana kostnader är inkassoavgift, påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Kontakta inkassobolaget för att ta reda på det totala beloppet du ska betala inklusive avgifter och ränta. Kan du inte betala, kontakta ändå inkassobolaget och försök få till en avbetalningsplan. Du kan läsa mer på vår webbplats.

Kontakta den du är skyldig pengar

Har du krav som gått till oss?

Många tycker det är jobbigt att den som vill ha betalt (sökanden) skickar krav till oss. Men tappa inte hoppet, du kan vända din situation och bli skuldfri. Det viktiga är att du agerar och försöker komma fram till en lösning.

Sökanden skickar ett krav till oss på att du ska betala. Hen vill få vår hjälp att fastställa kravet i ett beslut (utslag).

Du kan logga in på Mina sidor och se krav (förelägganden) som har kommit till oss. Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot kravet. Därefter behöver du ta ställning till om kravet är rätt eller fel. Är det rätt, men kan du inte betala? Då kan du ta kontakt med sökanden och se om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning.

Ta ställning och agera på ett krav riktat mot dig

Sökanden kan sedan begära att vi driver in skulden. Det betyder att vi kan besluta att en del av din lön eller vissa av dina tillgångar, exempelvis pengar på banken, aktier eller din bil, ska gå till att betala skulden.

Har du skulder hos oss?

Du kan logga in på Mina sidor och se dina skulder. Kan du betala något på dina skulder ska du betala till oss. Visste du till exempel att du kan swisha till oss?

Mina sidor

Ta hjälp av skuldprognosen

På Mina sidor finns verktyget skuldprognosen. Det kan du använda för att se hur dina skulder sannolikt kommer att utvecklas de kommande åren. Utvecklingen beror till exempel på hur mycket du kan betala frivilligt eller hur mycket vi kan utmäta av din lön.

Skuldsanering

Det händer att personer med skulder inte har möjlighet att betala dem, ens på lång sikt. I vissa fall kan skuldsanering vara ett alternativ.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering

Unga och skuldsanering

Unga vuxna som är i början av sitt arbetsliv får oftast nej när de ansöker om skuldsanering. Det beror bland annat på att de har många år framför sig att betala på sina skulder. Om du är ung och har skulder finns annan hjälp att få. Hör av dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Betalningsanmärkning

Om du inte betalar dina räkningar i tid, kan du få en betalningsanmärkning eller ”prick”, som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som sätter betalningsanmärkningar. Ta kontakt med dem om du har frågor.

Har du fått en betalningsanmärkning blir det mycket svårare för dig att till exempel ta ett lån eller hyra en lägenhet. Anmärkningen finns oftast kvar i tre år.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du hitta mer information om betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningar

För företagare

Är du företagare som vill bli skuldfri? Läs mer om vad som gäller för dig på webbplatsen.

Stöd till företagare