Prata om ekonomi

Många är oroliga över sin privatekonomi. Det är bra om fler pratar om skulder och hur man kan lösa sina problem. Här finns tips och verktyg för dig som möter och stödjer andra i ditt jobb eller privat.

Den goda spiralen

Du kan använda vårt samtalsstöd Den goda spiralen när du vill föra ett stödjande samtal med en person som riskerar att få eller redan har fått ekonomiska problem. Du kan stötta förebyggande genom att hjälpa personen så att det inte går så långt att hen får skulder hos oss. Du kan också ge rehabiliterande stöd genom att motivera personen att aktivera sig. Samtalet mynnar ut i en kort handlingsplan som leder personen i rätt riktning.

Du hittar samtalsstödet i vår kostnadsfria webbutbildning Dela din kunskap:

Den goda spiralen

Kommunernas budget- och skuldrådgivare

Hänvisa gärna till kommunernas budget- och skuldrådgivare. Deras uppgift är att ge råd och konkreta förslag till den som behöver hjälp med att planera sin ekonomi och hantera sina skulder.

Du hittar kontaktuppgifter till alla budget- och skuldrådgivare i Sveriges kommuner via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Hur mår din ekonomi?

Ställ frågor om ekonomi. Använd stödmaterialet Hur mår din ekonomi? när du träffar personer som behöver hjälp med att få ordning på sin ekonomi.

Materialet passar också när du vill samverka med andra aktörer om överskuldsättning. Vi har tagit fram materialet i samarbete med Konsumentverket och Finansinspektionen. Det är uppdelat i två delar:

  1. stöd i mötet med enskilda
  2. stöd för samverkan.

Du hittar materialet på Konsumentverkets webbplats:

Hur mår din ekonomi? samt övrigt metodstöd