Hur mår din ekonomi?

Omkring 400 000 personer har skulder hos Kronofogden. Men många fler har problem med att få sin ekonomi att gå ihop och riskerar att inte kunna betala sina skulder.

För att kunna se filmen på Kronofogden.se, måste du acceptera kakor för statistik.


https://youtu.be/u8z72iBTFnc
Hantera kakor

Orsakerna till att människor tappar kontrollen över sin ekonomi kan vara flera, men ofta beror det på att livet förändras oväntat eller drastiskt, exempelvis en skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller en annan livskris.

Det är viktigt att det finns många som kan stödja personer som har eller riskerar att få problem med sin ekonomi. Det behövs fler som ställer frågan "Hur mår din ekonomi?"

Stöd för samverkan och i enskilt möte

Du kan använda materialet när du träffar personer som behöver hjälp med att få ordning på sin ekonomi, och när du vill samverka kring överskuldsättning.

Materialet finns samlat i ”Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder”. Vi har tagit fram det tillsammans med Finansinspektionen och Konsumentverket. Du hittar materialet på Konsumentverkets webbplats.

Materialet är uppdelat i två delar

Stöd i samverkan

Filmen riktar sig till dig som jobbar inom till exempel vården, företagshälsovården, på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller i socialtjänsten, och som möter personer som har dålig koll på sin ekonomi eller har problem med skulder. Filmen bygger på sanna berättelser och får användas fritt. Syftet är att den ska kunna bidra till en lokal samverkan mot överskuldsättning.

I broschyren "Hur ska det går för Peter?" får du följa en av karaktärerna i filmen. Utifrån Peters situation beskrivs orsaker till överskuldsättning och konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Du får även argument för vikten av lokal samverkan.

Dialogduken är ett hjälpmedel i den lokala samverkan. Den kan användas av lokala aktörer i strukturerade samtal för att nå ut med stöd till personer som riskerar problem med skulder.

Stöd i mötet med enskilda

Foldern "Hur mår din ekonomi?" kan du dela ut till personer du möter eller lägga i ett väntrum.

På bokmärket hittar du användbara formuleringar för att inleda ett samtal om privatekonomi.